Projekt ESTERA został zgłoszony do programu CLEAN SKY – call: SP1-JTI-CS-2010-04, w temacie SFWA-01-029. Projekt ten został złożony przez Instytut Lotnictwa wraz z wrocławską firmą Techdesign. Pełny tytuł: Multi-level Embedded Closed-Loop Control System for Fluidic Active Flow Control Applied in High-Lift and High-Speed Aircraft Operations.

W konkursie ogłoszonym przez Clean Sky wygrał nasz wniosek i projekt będzie realizowany od 01.12.2011 r. do 28.02.2013 r. 18.01.2012 odbył się w Instytucie Lotnictwa Kick-Off Meeting z przedstawicielami Clean Sky, na którym zostały omówione treści zarówno merytoryczne, jak i organizacyjno-administracyjne.

Tematem realizowanym w projekcie Estera jest wielopoziomowy system aktywnego sterowania opływem skrzydła z pętlą sprzężenia zwrotnego w zastosowaniu do faz lotu wymagających zwiększonej siły nośnej oraz dużych prędkości.

Podziel się wpisem