W sklepie Wydawnictw Naukowych Instytutu Lotnictwa można już nabyć pięćdziesiąty drugi tom serii Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa. Autorem publikacji pt. „Projektowanie i optymalizacja aerodynamiczna wiropłatów” jest dr inż. Wieńczysław Stalewski, wieloletni pracownik Zakładu Aerodynamiki w Instytucie Lotnictwa.

Myślą przewodnią niniejszej monografii jest ukazanie możliwie szerokiego spektrum metod i programów komputerowych, które mogą być wykorzystane jako narzędzia wspomagające projektowanie aerodynamiczne wiropłatów. W książce znajdują się zagadnienia z wielu dziedzin, m.in.: obliczeniowa mechanika płynów, aerodynamika, mechanika lotu, metody optymalizacyjne, matematyczne metody modelowania geometrycznego, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria oprogramowania. Autor omawia obliczeniowe narzędzia badawczo-projektowe i przedstawia przykłady praktycznego ich zastosowania w procesie projektowania aerodynamicznego wiropłatów.

Dr Wieńczysław Stalewski jest od 35 lat pracownikiem Zakładu Aerodynamiki w Instytucie Lotnictwa. Jego działalność naukowo-badawcza ma charakter wielodyscyplinarny i obejmuje takie dziedziny jak: obliczeniowa mechanika płynów, aerodynamika, mechanika lotu, metody optymalizacyjne, metody numeryczne, matematyczne metody modelowania geometrycznego, metody wsparcia procesu projektowania konstrukcji, budowa i eksploatacja maszyn, czy też inżynieria oprogramowania.

Książkę można nabyć w sklepie on-line Wydawnictw Naukowych Instytutu Lotnictwa pod tym adresem.

Podziel się wpisem