Projekt rozwojowy nr NR10-0023-04 „System Transportu Małymi Samolotami – Analizy i Opracowania Modelu Transportowego (STMS)” został zrealizowany w Instytucie Lotnictwa w latach 2008-2009. Instytut Lotnictwa był koordynatorem projektu, prace prowadzone były z udziałem Politechniki Warszawskiej (Wydział Transportu) i Szkoły Głównej Handlowej. W Instytucie Lotnictwa prace wykonali pracownicy Zakładu Systemów Transportu w CNT.

Celem projektu była analiza ruchu pasażerskiego w Polsce na trasach międzyregionalnych, pokonywanych głównie samochodami osobowymi oraz zbadanie możliwości i celowości zastąpienia na tych trasach transportu samochodowego transportem małymi samolotami.

Projekt kontynuował tematykę transportu małymi samolotami rozpoczętą w projekcie EPATS, skupiając się na Polsce.

Prace w projekcie zostały podzielone na 8 bloków zadań:

 • Przegląd i analiza danych społeczno-ekonomicznych regionów, infrastruktury transportu i mobilności międzyregionalnej.
 • Analiza porównawcza parametrów transportowych i oddziaływania na otoczenie pojazdów.
 • Analiza porównawcza wewnętrznych kosztów transportowych pojazdów lądowych i statków powietrznych (ponoszonych przez użytkownika).
 • Analiza porównawcza zewnętrznych kosztów transportowych generowanych przez poszczególne systemy transportowe (ponoszonych przez podatnika).
 • Analiza struktury kosztów podróży i czynników wpływających na wybór środka transportu.
 • Opracowanie ogólnych wymagań na STMS.
 • Sformułowanie zadania transportowego i opracowanie modelu.
 • Synteza i zalecenia do Strategii Rozwoju Transportu w Polsce. Rozpowszechnienie wyników projektu.

Wyniki prac wskazały na celowość wprowadzenia w Polsce Systemu Transportu Małymi Samolotami. Co więcej, stanowiąc alternatywę dla samochodu na odległościach 250 do 1000 km, wskazały również na możliwość poprawy głównych wskaźników realizacji celów strategii zrównoważonego rozwoju transportu, zarówno unijnych jak i polskich.

Przeprowadzone analizy i badania porównawcze wykazały, że STMS wyróżnia się:

 • mniejszym zużyciem energii (paliwa) na jednostkę pracy przewozowej (pasażerokilometry),
 • zaoszczędzeniem czasu traconego w podróżach samochodowych,
 • mniejszą emisją gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeni powietrza,
 • mniejszym zużyciem materiałów konstrukcyjnych na jednostkę pracy przewozowej,
 • mniejszą liczba wypadków, w tym wypadków śmiertelnych przypadających na pasażerokilometra.
 • mniejszymi kosztami zewnętrznymi,
 • mniejszym niekorzystnym wpływem na krajobraz i powierzchnię ziemi,
 • mniejszą liczba osób narażonych na nadmierny hałas.

 

Podziel się wpisem