Celem projektu, który opracowywany był w Instytucie Lotnictwa było stworzenie nowego, unikatowego rozwiązania turbinowego silnika odrzutowego, wyposażonego w detonacyjna komorę spalania. Zastosowanie do silnika detonacyjnej komory spalania pozwoli na znaczne podniesienie sprawności silnika, obniżenie emisji toksycznych składników spalin i gazów cieplarnianych, uproszczenie konstrukcji, zmniejszenie jego masy oraz obniżenie kosztów jego wytwarzania. Szacowany przyrost sprawności oceniany jest na ponad 10%.

Dodatkowo, ze względu na podwyższenie sprawności, zużycie paliwa będzie mniejsze a za tym i mniejsza emisja gazów cieplarnianych, takich jak CO2. Zastosowanie detonacyjnego spalania w silniku pozwoli również na zastosowanie metanu lub wodoru jako paliwa silnikowego, co w znacznym stopniu pozwoliłoby na obniżenie emisji CO2, w przypadku zastosowania metanu, i całkowite wyeliminowanie emisji tego gazu cieplarnianego w przypadku zastosowania wodoru jako paliwa. Wstępne badania wykazują, że zastosowania metanu lub wodoru jako paliwa w takim procesie dają bardzo dobre wyniki.

Projekt miał na celu zbudowanie modelu silnika turbinowego z eksperymentalną komorą spalania wykorzystującą efekt wirującej detonacji, która jest już w chwili obecnej opatentowana w Polsce. Koncept zakładał budowę stoiska badawczego zapewniającego wytworzenie przepływu o optymalnych parametrach (z uwagi na wydatek powietrza, ciśnienie, czy wysokie prędkości przepływu). Stoisko to zasilało prototyp silnika turbinowego wyposażonego w omawianą komorę. Do zasilania silnika stosowane były paliwa gazowe i ciekłe.

Głównymi problemami, z którymi zmierzył się zespół badawczy realizując niniejszy projekt były zmiany skali spalania mikro do skali makro w komorze o wirującej detonacji oraz wydłużenie czasu pracy komory z milisekund do kilku minut. Jednocześnie naukowcy pracowali nad opanowaniem problemu chłodzenia ścianek komory detonacyjnej w trakcie jej wykorzystywania oraz identyfikacją i pomiarem produktów spalania. Całość prac była finansowana ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kierownikiem projektu był prof. dr hab. inż. Piotr Wolański.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. „Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii”,
Działanie 1.3. „Wsparcie projektów B + R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”,
Poddziałanie 1.3.1. „Projekty rozwojowe”

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
E-mail: piotr.wolanski[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
Tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 226
Instytucja finansująca: Ośrodek Przetwarzania Informacji
Numer projektu: POIG.01.03.01-14-071/09-

Więcej na stronie http://www.ilot.edu.pl/silnik_turbinowy/


stopka

Podziel się wpisem