W Instytucie Lotnictwa realizowany jest projekt z Narodowego Centrum Nauki pt. „Demonstrator klapki mechanizacji skrzydła typu „Butterfly Wing” z wykorzystaniem materiału magnetoreologicznego”. Głównym celem projektu rozpoczętego w grudniu 2011 roku jest opracowanie nowatorskiego rozwiązania sterowania klapką mechaniczną skrzydła. Przedmiotem projektu są oryginalne prace badawcze, które pozwolą na zdobycie nowej wiedzy o zastosowaniu materiału magnetoreologicznego w klapce mechanicznej. Zakłada się, iż nowo opracowany element konstrukcyjny, tworzący analogicznie do struktur mechatronicznych – synergiczne połączenie sterowania, innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałów, będzie wykorzystywał materiał magnetoreologiczny, bionicznie nawiązywał do skrzydła motyla i nie będzie klasycznym układem wykonawczym. Funkcjonalnie ma spełniać rolę klapki będącej elementem skrzydła lub wiropłata, a jego rola może polegać zarówno na zwiększeniu siły nośnej lub ograniczeniu sił oporu, jak i na aktywnym wpływaniu na własności aerodynamiczne, w celu ograniczenia niekorzystnych zjawisk takich jak flatter, nadmierne drgania i obciążenie konstrukcji, poziom hałasu towarzyszący ruchowi bądź zmniejszeniu strat energii niezbędnej do napędzania lotniczego środka transportu.

 

Czas realizacji: 36 miesięcy

Kierownik projektu: dr inż. Paweł Skalski

Podziel się wpisem