Przedmiotem projektu są oryginalne prace badawcze, które pozwolą na zdobycie nowej wiedzy o zastosowaniu materiału magnetoreologicznego w klapce mechanicznej. Zakłada się, iż nowo opracowany element konstrukcyjny, tworzący analogicznie do struktur mechatronicznych – synergiczne połączenie sterowania, innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałów, będzie wykorzystywał materiał magnetoreologiczny, bionicznie nawiązywał do skrzydła motyla i nie będzie klasycznym układem wykonawczym. Funkcjonalnie ma spełniać rolę klapki będącej elementem skrzydła lub wiropłata, a jego rola może polegać zarówno na zwiększeniu siły nośnej lub ograniczeniu sił oporu, jak i na aktywnym wpływaniu na własności aerodynamiczne, w celu ograniczenia niekorzystnych zjawisk takich jak flatter, nadmierne drgania i obciążenie konstrukcji, poziom hałasu towarzyszący ruchowi bądź zmniejszeniu strat energii niezbędnej do napędzania lotniczego środka transportu.

Podejmowany temat jest przedsięwzięciem nowatorskim i ambitnym, wymagającym kreatywnego podejścia od konstruktorów i inżynierów zajmujących się technologiami lotniczymi uwzględniającymi materiały inteligentne. Jako najważniejsze zadania w projekcie można wymienić:

– zaprojektowanie demonstratora klapki mechanizacji skrzydła typu „Butterfly Wing” z wykorzystaniem materiału magnetoreologicznego,

– opracowanie rozwiązań technologicznych pozwalających na stworzenie mechanizmu zawierającego w swojej budowie materiał magnetoreologiczny,

– przeprowadzenie badań oraz interpretacja wyników.

Udokumentowanym efektem podjętego tematu będą liczne publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także – ze względu na oryginalnie rozwiązany problem – zgłoszenia patentowe. Powyższe prace umożliwiają rozwój konstrukcji statków powietrznych poprzez rozwiązanie zawierające materiał inteligentny.

Kierownikiem projektu jest dr inż. Paweł Skalski.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Strona projektu Butterfly Wing

Podziel się wpisem