Projekt Baltic.AirCargo.Net, pn. „Poprawa sektora lotnictwa towarowego poprzez wykorzystanie zorientowanych usługowo metod teleinformatycznych oraz sieci logistycznych” został zrealizowany w ramach programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013. Partnerem wiodącym projektu była Hochschule Wismar.W Instytucie Lotnictwa projekt prowadził mgr inż. Wojciech Miksa. Całkowity budżet projektu (całego konsorcjum) wynosił 3 073 000 €, czas wykonania prac: od 11 IX 2010 do 10 IX 2013. W skład konsorcjum projektu weszło 13 partnerów z 9 państw: Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii, Białorusi, Litwy, Łotwy i Estonii. Udział Instytutu Lotnictwa był współfinansowany ze środków EFRR (85%) oraz MNiSW (80% z 15% wkładu własnego). Projekt został zakończony terminowo, prace zostały przyjęte przez zamawiających – projekt został zrealizowany należycie.

Celem projektu była poprawa środowiska operacyjnego w sektorze lotnictwa towarowego poprzez:

  1. dostarczenie regionom lotnisk kompleksowych rozwiązań umożliwiających optymalne zaspakajanie potrzeb transportowych, zapewniających bardziej ciągły rozwój transportu lotniczego, maksymalizujących korzyści ekonomiczne,
  2. zwiększenie możliwości regionalnych lotnisk poprzez poprawę użyteczności, funkcjonalności i dostępności sieci teleinformatycznej w sektorze lotnictwa towarowego,
  3. zwiększenie interoperacyjności poprzez przegląd i zebranie problemów lotnictwa transportowego w programie wspólnej strategii Regionu Morza Bałtyckiego; poprawa współpracy regionalnych lotnisk i przewoźników.

Ważniejsze prace, wykonane w trakcie trwania projektu w Instytucie Lotnictwa są następujące:

Analizę rynku transportu lotniczego w Polsce (Task 3.1: Air Cargo Market in Poland, wykonawcy: Bartosz Dziugieł, Wojciech Miksa, Malwina Dizugieł(Konieczna)).

Badania ankietowe dotyczące rynku transportu lotniczego w Polsce (Task 3.1: Expert Interview Analysis, Wykonawcy: Malwina Dziugieł (Konieczna), Bartosz Dziugieł).

Badania ankietowe dotyczące infrastruktury teleinformatycznej w spedycji lotniczej w Polsce (Task 3.2: ICT Infrastructure Analysis, Wykonawcy: Malwina Dziugieł (Konieczna)).

Prognozę rynku lotniczych przewozów towarowych w Regionie Morza Bałtyckiego (Task 3.5: Market Outlook, Wykonawca: Maciej Mączka).

Koncepcję platformy informacyjnej (Task 4.1: TO BE concept, Wykonawca: Wojciech Miksa).

Model sieci transportowej, metodykę optymalizacji transportu towarów opartą o algorytmy ewolucyjne oraz oprogramowanie realizujące opracowaną metodykę (Task 4.1: Optimisationpossibilities, Wykonawca: Wojciech Miksa).

W wyniku realizacji projektu, pracownicy Instytutu opracowali ponad 9 publikacji.

Więcej informacji dotyczących projektu Baltic.Air.Cargo.Net można znaleźć na stronie projektu: www.balticaircargo.net, oraz programu Baltic Sea Region: http://eu.baltic.net/Project_Database.5308.html?contentid=59&contentaction=single.

Podziel się wpisem