27 lutego w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego odbyła się uroczystość nadania godności Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Piotrowi Wolańskiemu, członkowi Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa, wybitnemu specjaliście o międzynarodowym uznaniu w dziedzinie badań nad silnikami spalinowymi, detonacji, wybuchów i astrofizyki. Profesor Wolański pracuje w Instytucie Lotnictwa od 1993 roku. Jest twórcą i opiekunem Pracowni Technologii Kosmicznych, w której kieruje projektem pt. „Silnik turbinowy z detonacyjną komorą spalania”.

Uroczystość rozpoczął Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, który powitał licznych przedstawicieli środowiska akademickiego, ministerstwa Obrony Narodowej, władz parlamentarnych, samorządu lokalnego, duchowieństwa oraz rodzinę profesora Wolańskiego.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński, dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT, którego Rada Wydziału podjęła uchwałę o poparciu wniosku o nadanie najwyższej godności akademickiej profesorowi Wolańskiemu. Profesor Trębiński wyraził uznanie dla zasług profesora na rzecz rozwoju polskiej nauki i techniki, w szczególności zaś w dziedzinie eksploracji kosmosu.

Laudację dotyczącą dorobku naukowego profesora doktora habilitowanego inżyniera Piotra Wolańskiego wygłosił prof. dr hab. inż. Bogdan Zygmunt z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej.

W swojej przemowie uzasadnił, że „dokonania naukowe profesora Piotra Wolańskiego mierzone skalą światową, jego aktywna życiowa postawa promująca osiągnięcia polskiej nauki oraz umiejętność inspirowania młodych ludzi do pracy naukowej sprawiają, że jest to osoba wyróżniająca się w polskim środowisku naukowym. Społeczność akademicka Wojskowej Akademii Technicznej ma szczególne powody, aby osobę tak dla Akademii zasłużoną oraz tak jej przyjazną uhonorować w sposób wyjątkowy”.

Profesor Wolański jest dwudziestym laureatem, któremu nadano godność Doktora Honoris Causa WAT.

Podziel się wpisem