W bieżącym miesiącu rozpoczęto próby tunelowe samolotu w układzie połączonych skrzydeł w tunelu T-3.

Samolot powstaje w konsorcjum MOSUPS, które tworzą: Politechnika Warszawska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, MSP Marcin Szender oraz Instytut Lotnictwa.

Samolot ma innowacyjny układ połączonych skrzydeł który minimalizuje opór indukowany takiego płatowca. Model badany jest według wypracowanej na miejscu koncepcji badania obiektów bezzałogowych, gdzie ten sam płatowiec poddaje się próbom w tunelu i testom w locie.

Dzięki unikalnej możliwości korzystania z przestrzeni badawczej o średnicy 5 m można poddawać testom obiekty w ich naturalnej wielkości. Jest to bardzo korzystne z punktu widzenia aerodynamiki, aeroelastyki oraz możliwości bezpiecznego wypróbowania i skalibrowania awioniki w warunkach przelotu.

Wcześniej sam zespół napędowy płatowca był badany w Instytucie Lotnictwa w tunelu o przestrzeni badawczej 1.5 m, co przyniosło wiele cennych informacji na temat przyjętych tam rozwiązań technicznych.

W Instytucie przeprowadzono też obliczenia CFD i optymalizację układu płatowca.

Bezzałogowiec MOSUPS ma być oblatany jeszcze w tym roku.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu PBS1/A6/14/2012.

 

Podziel się wpisem