Konferencja pt. „Problemy wprowadzania SMS w organizacjach lotniczych” przygotowana przez Organizację Lotniczą Fly-O we współpracy z Aeroklubem Polskim i AeroPartner jest poświęcona tematyce z zakresu Safety Management System (SMS), który będzie działał w wielu organizacjach. Zaprosiliśmy specjalistów z dziedziny SMS, którzy podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą, doświadczeniem.
Projekt jest skierowany do wszystkich organizacji lotniczych ponieważ, SMS czyli zarządzanie bezpieczeństwem jest nowym elementem systemu bezpieczeństwa lotniczego wdrażanego przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz Unię Europejską. W listopadzie wchodzi w życie najnowszy 19 załącznik do Konwencji Chicagowskiej, który jest poświęcony temu zagadnieniu. W najnowszych wymaganiach europejskich przepisów lotniczych zagadnienie to również znalazło swoje odzwierciedlenie. W kwietniu przyszłego roku wymagania SMS-a będą musiały wdrożyć wszystkie szkoły lotnicze. Przepisy dotyczące kolejnych segmentów rynku: przewoźników, organizacji obsługowych i zarządzających ciągłą zdatnością do lotu, już są przygotowane i systematycznie wdrażane. Do roku 2018 zarządzanie bezpieczeństwem obejmie całość branży lotniczej.

Organizator:
Elwira Solarska-Patyk
tel.: (+48) 12 399 42 20
tel. komórkowy: (+48) 607 777 107

Program konferencji

Podziel się wpisem