Pracownia Podwozi Instytutu Lotnictwa prowadzi końcowe prace nad doborem materiału absorbującego energię uderzenia kapsuły powrotnej zawierającej próbki z kosmosu (na rysunku obok). Projekt współfinansowany przez UE w ramach działania SPACE realizowany jest pod nazwą RASTAS SPEAR. Poza Polską w projekcie uczestniczą firmy i ośrodki badawcze z takich krajów jak: Francja, Belgia, Czechy, Rosja, Grecja, Szwajcaria, Włochy.

W pracowni podwozi zostało zaprojektowane, przetestowane i skalibrowane działko pneumatyczne przeznaczone do prowadzenia testów zderzeniowych materiałów energochłonnych. Na obecnym etapie spośród kilku wstępnie wybranych materiałów, po przeprowadzeniu testów statycznych oraz testów z niskimi prędkościami zderzenia, wyselekcjonowano dwa (sztywne pianki poliuretanowe), dla których przeprowadzono testy w konfiguracji symulującej zderzenie z prędkością docelową. W maju 2012 zostaną przeprowadzone ostateczne testy zderzeniowe z wykorzystaniem super szybkiej kamery (340000 klatek/sekundę) oraz oprogramowania do analizy obrazu TEMA Motion. Dane eksperymentalne są na bieżąco analizowane i porównywane z symulacjami numerycznymi uzyskanymi z obliczeń przy wykorzystaniu systemu LS-DYNA.

Ostatnim etapem badań będzie pełnowymiarowy test zderzeniowy obiektu o masie 5 kg z materiałem energochłonnym o grubości 115 mm.

Strona www projektu: http://rastas-spear.eu/

Stoisko z działkiem pneumatycznym przeznaczone do przeprowadzania testów zderzeniowych

Kadr z filmu zarejestrowanego szybką kamerą obrazująca moment uderzenia pocisku w materiał energochłonny

Podziel się wpisem