W dniu 17 września 2010 roku, w wyniku oceny przeprowadzonej przez przedstawicieli biura ACE Pratt & Whitney z East Hartford i WSK-Rzeszów,  Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji uzyskało kolejny, przedostatni poziom „Srebra” na drodze Osiągania Konkurencyjnej Doskonałości systemu operacyjnego ACE (Achieving Competitive Excellence).
Jest ono potwierdzeniem wysokich kompetencji i najlepszej jakości oferowanych usług, szczególnie wśród firm zrzeszonych i współpracujących z jedną z największych światowych korporacji związanych z przemysłem lotniczym – United Technologies Corporation.
System operacyjny ACE jest szeroko pojętą strategią przedsiębiorstwa, dążącą do nieustannej poprawy i zwiększenia wartości dostarczanej klientom. Szczególnie skupia się ona na kluczowych sterownikach wartości, jakimi są procesy, które ją dostarczają i ludzie, tworzący i obsługujący procesy. System ACE skoncentrowany jest na optymalizacji i usprawnieniach produktywności oraz przepływu i oparty jest na trzech filarach:
  • filozofii, której korzenie sięgają przełomu lat 80-tych i 90-tych XX wieku, zbudowanej na koncepcjach jakości Yuzuro Ito, metodologii Kaizen firmy Shingijutsu oraz zasadach szczupłej produkcji Jamesa Womack’a,
  • systemie operacyjnym, którego narzędzia pozwalają przede wszystkim na monitorowanie, kontrolowanie i doskonalenie procesów oraz eliminację strat,
  • kompetencji i zaangażowaniu całej organizacji we wprowadzenie filozofii w życie i zastosowaniu systemu operacyjnego we wszystkim i wszędzie gdzie coś robimy.
Szczególnie duży nacisk położony jest na wizualizację środowiska pracy, w celu łatwiejszej identyfikacji i dostępności miejsc i narzędzi, informowania o bieżących statusach i monitorowania sytuacji powodujących przestoje oraz podejście do problemów jako skarbów, posiadających niezwykle cenny potencjał edukacyjny.
Pierwsze kroki i doświadczenia CBMK związane z systemem ACE miały miejsce jeszcze 2006 roku, tuż po rozpoczęciu współpracy z Pratt & Whitney USA, a w czerwcu 2008 roku zdobyliśmy już poziom Brązu, drugi z poziomów doskonałości. Kolejnym, ostatnim krokiem jest zdobycie najwyższego poziomu – Złota, które planowane jest na przełom 2011/2012 roku, a które stanowi potwierdzenie najwyższych kompetencji, poziomu satysfakcji klienta i wyników biznesowych oraz nieustannego podnoszenia efektywności i wydajności, tzw. „Złotego Strumienia Wartości”.
Podziel się wpisem