Sejm uchwalił ustawę o powołaniu Polskiej Agencji Kosmicznej. Nowa instytucja ma pomóc w lepszym pozyskiwaniu pieniędzy z Europejskiej Agencji Kosmicznej, a także ułatwić współpracę nauki z biznesem.

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) ma koordynować działania sektora, które dziś są rozproszone między różne instytucje i resorty, identyfikować ciekawe i ważne zastosowania, tworzyć własne laboratoria, usprawniać dzielenie się wiedzą itp. Koszty funkcjonowania Agencji oszacowano na 5-10 mln zł rocznie. Siedzibą agencji będzie Warszawa.

Źródło: PAP

Podziel się wpisem