1 stycznia 2015 roku w Instytucie Lotnictwa  utworzono nowy pion merytoryczny – Centrum Technologii Kompozytowych (CKT). Na pełniącego obowiązki dyrektora został powołany mgr inż. Konrad Kozaczuk.

W drodze rozporządzenia Dyrektora Instytutu Lotnictwa z dnia 17 grudnia 2014 roku Zakład Kompozytów został przeniesiony z Pionu Centrum Nowych Technologii do Pionu Centrum Technologii Kompozytowych.

Nowe centrum będzie zajmować się dostarczaniem rozwiązań oraz przeprowadzaniem testów w zakresie materiałów kompozytowych dla przemysłu lotniczego.

Główne zadania badawcze to:

  • wykonywanie badań zgodnie z wymogami zawartymi w normach ASTN oraz określanie właściwości materiałowych kompozytu na potrzeby utworzenia bazy danych,
  • wykonywanie prób technologicznych wytwarzania elementów kompozytowych z preimpregnatów węglowych w procesie OOA (out of autoclave),
  • monitorowanie propagacji deliminacji materiałów kompozytowych z wykorzystaniem metod numerycznych (NASTRAN, ANSYS, ABAQUS) oraz eksperymentalnych,
  • wykrywanie wad oraz prowadzenie analiz rozwoju uszkodzeń w materiałach kompozytowych metodami badań nieniszczących.

W skład centrum wejdą następujące jednostki organizacyjne:

  • Zakład Technologii Struktur Kompozytowych (CKTT),
  • Zakład Projektowy (CKTP),
  • Laboratorium Badań Kompozytów.

Wyposażenie Centrum Technologii Kompozytowych pozwoli na prowadzenie szerokiego zakresu badań na materiałach kompozytowych. Testy prowadzone są przez kompetentny personel zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025.

Podziel się wpisem