SCRATCH (www.aero-scratch.net) i AEROSME (www.aerosme.com) – projekty wspomagające działalność badawczo-rozwojową ok. 7000 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) lotniczych w Europie (5 i 6 Program Ramowy), połączyły się w ramach Support Action “AeroPortal” W projekcie uczestniczy 14 partnerów z Francji, Belgii, Izraela, Niemiec, Grecji, Portugalii, Rumunii, Polski, Czech, Kanady, Węgier, Włoch, Hiszpanii i Rosji. W Polsce AeroPortal posiada Punkt Kontaktowy w Instytucie Lotnictwa.

Instytut Lotnictwa, jest aktywnym członkiem akcji Scratch już od 2004 roku (szczegóły pod adresem: www.aero-scratch.net). Dotychczas w ramach działalności akcji dla MŚP udział w projektach wzięły dwie firmy z Polski: firma Rector z Zielonej Góry i Ultratech z Rzeszowa. Instytut Lotnictwa zaprasił do AeroPortalu także specjalistów z Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy.
Prace AeroPortalu zainaugurowano 1 grudnia 2007 roku spotkaniem uczestników w Brukseli i będą trwały poprzez kolejne 30 miesięcy aż do roku 2010.
W dniu 18 maja b.r. na Le Bourget Air Show http://www.paris-air-show.com/ ASD SME Group i AeroPortal organizuje spotkanie dla lotniczych MŚP poświęcone kryzysowi ekonomicznemu. Spotkanie połączy wystąpienia i dyskusje przedstawicieli przemysłu lotniczego i Komisji Europejskiej. Omawiane będą problemy związane z barierami dotyczącymi uczestnictwa sektora MŚP w 7 Programie Ramowym, nowe inicjatywy przemysłu i przyszłe formy wsparcia MŚP w sektorze obronnym.

Rejestracja:
http://www.aerosme.com
Ilość miejsc ograniczona! Serdecznie zapraszamy!!!

Podziel się wpisem