Kontynuując najlepsze tradycje budowy polskich szybowców zrodził się pomysł na stworzenie wyczynowego szybowca, który mógłby rywalizować w tworzącej się klasie 13,5 metrowej. Szybowiec powstanie w ramach projektu „Lekki szybowiec wyczynowy o innowacyjnej konstrukcji skrzydła” realizowanego przez firmę Peszke S.C. z Krosna i Instytut Lotnictwa. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Kluczem do sukcesu ma być nowatorska i niestosowana w innych szybowcach konstrukcja skrzydła
i technologia wytwarzania struktury kompozytowej zapewniająca najlepszy stosunek masy do wytrzymałości. Cel ten ma zostać osiągnięty przez zastosowanie struktury hybrydowej pomiędzy nośnym pokryciem, a konstrukcją wielodźwigarową oraz wielokomorowego kesonu skrzydła, co pozwoli na uzyskanie maksymalnego obciążenia powierzchni nośnej 35 kg/m2, przy masie własnej szybowca wynoszącej zaledwie 130 kg.

Parametry te będzie można uzyskać przez zastosowanie włókien węglowych nowej generacji o podwyższonym module Younga oraz technologii utwardzania laminatów w podwyższonej temperaturze i ciśnieniu, dzięki czemu prognozowany jest wzrost wytrzymałości właściwej o ok. 25 % w stosunku do współczesnych szybowców. Doskonałe właściwości aerodynamiczne mają zostać osiągnięte przez zastosowanie konstrukcji szybowca zapewniającej minimalny opór indukowany i interferencyjny, uzyskany przez duże wydłużenie skrzydła (25-30) oraz zastosowanie turbulizatorów sterujących warstwą przyścienną. Profil skrzydła ma zapewniać możliwie płaską biegunową, przy ograniczeniu powierzchni nośnej wynikającej z kategorii sportowej. Dodatkowo atrakcyjność szybowca zostanie zwiększona ze względu na możliwość dowolnego malowania, która będzie wynikała ze zwiększonej odporności termicznej konstrukcji.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Koszt projektu: 1 362 527,00 zł.
Okres realizacji: 01.07.2013r. – 30.06.2015r.

Podziel się wpisem