Badania materiałowe są niezwykle ważną częścią działalności Instytutu Lotnictwa, zarówno w obszarze prac badawczych jak i komercyjnych, zlecanych przez firmy zewnętrzne. Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji, jako wiodący i unikalny, nie tylko w kraju ale też w Europie Środkowowschodniej, ośrodek badań wysokowytrzymałych materiałów i konstrukcji lotniczych zakłada, że dalszy rozwój tej specyficznej dyscypliny badań jest kluczowy dla powodzenia wielu krajowych i realizowanych we współpracy międzynarodowej projektów badawczych.

Tendencja światowa rozwoju lotniczych napędów turbinowych oraz turbin gazowych stosowanych w energetyce zmierza w kierunku podniesienia temperatury gazów spalinowych przed turbiną w celu poprawy ich sprawności. Wymaga to stosowania nowych materiałów na łopatki i tarcze turbin, które zachowają swe podstawowe właściwości mechaniczne – odporność na pełzanie i granicę plastyczności przy zwiększonej temperaturze. Możliwość wykonywania prób pełzania na dużej liczbie odpowiednio przygotowanych stanowisk badawczych jest więc decydująca dla rozwoju współczesnych materiałów stosowanych w lotnictwie, energetyce czy też przemyśle chemicznym. Należy zwrócić uwagę, że pełzanie jest procesem długotrwałym – próba taka trwa kilka miesięcy czy nawet lat, a w związku z tym laboratorium badawcze zajmujące się procesem pełzania musi posiadać dużą liczbę stanowisk aby sprostać wymogom programów badawczych i dostarczyć wyniki badań w akceptowalnym terminie. Laboratoria wyposażone w kilka stanowisk badawczych nie są w stanie nadążyć z wykonywaniem badań w terminie narzuconym harmonogramem prac badawczych.

CBMK, które posiada wyposażone w 25 stanowisk badawczych laboratorium pełzania, od 2009 roku rozpoczęło swoje starania o budowę i uruchomienie drugiego laboratorium. W tym celu w 2009 roku CBMK wystąpiło do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z projektem inwestycyjnym i w 2010 roku otrzymało dofinansowanie inwestycji zakupu wyposażenia laboratorium w 12 nowych pełzarek.

Powstała w wyniku realizacji tego projektu nowa hala, bliźniacza do istniejącej, spełniająca wszelkie wymogi norm (klimatyzacja, podłogi nieprzenoszące drgań) będzie gotowa w II kwartale 2011 roku. W ostatnim stadium budowy zostanie połączona z już istniejącą halą pełzarek. W sumie, w wyniku inwestycji własnej i dofinansowania MNiSzW CBMK podwoi swoje możliwości wykonywania badań pełzania i wzbogaci się o kolejne 24 pełzarki.

Podziel się wpisem