dr inż. Paweł Stężycki

Z dniem 1 marca 2020 roku decyzją Prezesa Centrum Łukasiewicz na stanowisko Dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa na okres 5 lat został powołany dr inż. Paweł Stężycki.

Dr inż. Paweł Stężycki jest związany z Instytutem od 2002 roku. W 2018 został mianowany na dyrektora Instytutu Lotnictwa przez Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwigę Emilewicz; od 1 kwietnia 2019 r. kontynuuje swoją misję na stanowisku dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

W styczniu 2020 r. został powołany do Kolegium Doradców przy Prezesie Centrum Łukasiewicz, którego zadaniem jest wsparcie Sieci w opracowaniu strategicznych celów i kierunków działalności badawczej. W dwudziestoosobowym kolegium jest jednym z pięciu dyrektorów instytutów Łukasiewicza, który otrzymali nominację do tego grona.

Jako dyrektor jednego z instytutów należącego do Sieci Badawczej Łukasiewicz, zatrudniającego ponad 1300 pracowników, będzie kontynuować dalszy rozwój zaplecza technologicznego Instytutu oraz wspierać pozycję Sieci na krajowym i zagranicznym rynku usług dla podmiotów z sektora lotniczego i kosmicznego.

Podziel się wpisem