Instytut Lotnictwa planuje wystawę zdjęć, które wiążą się z historią znaku firmowego. Poszukujemy zdjęć, rysunków, na których znajduje się logo Instytutu Lotnictwa. W tym jego historyczne wersje: Instytutu Badań Technicznych Lotnictwa, Instytutu Technicznego Lotnictwa, Głównego Instytutu Lotnictwa. Wszelkie zdjęcia urządzeń, produktów, druków, reklam, itp., na których widoczna jest jedna z wersji znaku firmowego prosimy przesyłać na adres: marketing@ilot.edu.pl lub dostarczyć do pani Moniki Czech (bud. B, pokój nr 205).

Podziel się wpisem