W dniu 5 czerwca 2014 r. w Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych Instytutu Lotnictwa odbyło się posiedzenie KBKiS PAN. Spotkanie poświęcono przedstawieniu całokształtu działalności Instytutu Lotnictwa w zakresie tematyki kosmicznej.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy Instytutu Lotnictwa oraz innych instytutów badawczych, a także przedstawiciele środowiska akademickiego działający w obszarze badań kosmicznych.

W posiedzeniu plenarnym uczestniczyła również delegacja z Ministerstwa Gospodarki oraz przedstawiciele parlamentu.

Spotkanie poprowadził przewodniczący KBKiS PAN – prof. Piotr Wolański.

Referaty wygłosili:

– prof. Witold Wiśniowski – Dyrektor Instytutu Lotnictwa,

– mgr inż. Wojciech Florczuk – Zakład Technologii Kosmicznych,

– dr inż. Paweł Czapski – Zakład Teledetekcji,

– mgr inż. Kamila Czajkowska – Laboratorium Badań Kompozytów,

– inż. Adam Okniński – Studenckie Koło Astronautyczne Politechniki Warszawskiej, Sekcja Rakietowa.

Posiedzenie odbyło się w Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych na terenie Instytutu Lotnictwa. W dalszej części spotkania goście odwiedzili laboratorium napędów rakietowych i silników detonacyjnych, gdzie przeprowadzono próby demonstracyjne pracy silników.

Program spotkania

Podziel się wpisem