11 marca 2016 w Instytucie Lotnictwa odbyła się otwarta sesja plenarna Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele sektora kosmicznego w agendach rządowych oraz naukowcy.

Posiedzenie otworzył krótkim przemówieniem dyrektor Instytutu Lotnictwa, prof. Witold Wiśniowskiego, który nawiązywał do prac badawczych prowadzonych przez Centrum Technologii Kosmicznych, jednego z pionów merytorycznych Instytutu.

Następnie odbyło się otwarcie sesji przez przewodniczącego KBKiS PAN, profesora Piotra Wolańskiego.

W części referatowej głos zabrała dyrektor departamentu Ministerstwa Rozwoju – Otylia Stroińska-Trzaskalska, która podsumowała trzy lata obecności Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Następnie, swoje wystąpienia mieli przedstawiciele Instytutu Lotnictwa. Profesor Piotr Wolański wygłosił referat pt. „Rakiety nośne do wynoszenia małych satelitów Ziemi”. O pracach prowadzonych w Centrum Technologii Kosmicznych opowiedział natomiast jego dyrektor, dr inż. Leszek Loroch.

Na zakończenie, goście zostali zaproszeni na zwiedzanie laboratoriów przez kierownika Zakładu Technologii Kosmicznych, mgr. inż. Wojciecha Florczuka.

Podziel się wpisem