19 marca 2013 roku marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz dyrektor Instytutu Lotnictwa prof. nadzw. dr hab. inż.Witold Antoni Wiśniowski podpisali w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego preumowę w sprawie unijnego dofinansowania Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych, projektu Instytutu Lotnictwa w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

 

Tworzone właśnie Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych w Warszawie ma szansę stać się miejscem, w którym nie tylko będzie rozwijać się myśl technologiczna, ale zatrudnienie znajdą również młodzi naukowcy. Z uwagi na rangę przedsięwzięcia projekt został przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wpisany na listę tzw. projektów kluczowych, czyli inwestycji niezwykle ważnych dla rozwoju regionu, a także kraju.

Nowe Centrum pozwoli w najbliższych latach utworzyć miejsce pracy dla ok. 720 naukowców – informatyków, fizyków, chemików, itp. To niezwykle ważne w czasach, gdy zdolni ludzie często nie mają możliwości wykorzystywania swojego potencjału i z trudem odnajdują się na rynku pracy. Będzie to również świetne miejsce do odbywania praktyk dla studentów i stażystów – tylko w ubiegłym roku ILOT gościł 200 praktykantów.

Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych będzie mieścić się w wybudowanym dla tego projektu obiekcie – kompleksie czterech budynków ułożonych w kształcie litery H. W trzech z nich znajdą się przede wszystkim laboratoria. Ostatni z budynków – z salami wykładowymi – będzie pełnił funkcję konferencyjną. Łączna powierzchnia wynosić będzie prawie 11 000 m2. W nowym obiekcie miejsce znajdą m.in. zespoły pracujące nad projektowaniem i tworzeniem np. samolotów stratosferycznych, zajmujące się inteligentnymi materiałami czy zwiększeniem bezpieczeństwa samolotów.

Co ważne, opracowywane technologie będą innowacyjne, wdrażane po raz pierwszy w skali kraju (np. zastosowanie różnych napędów rakiet kosmicznych). Pozwoli to rozwinąć niszowe kierunki, jak np. inteligentne materiały metalowe i kompozytowe, których zastosowanie nie będzie ograniczać się jedynie do prac lotniczych i kosmicznych. Mogą w przyszłości być wykorzystane m.in. w przemyśle, systemach monitoringu i bezpieczeństwa, w budownictwie, inżynierii medycznej, ale też jako technologie stosowane w tworzeniu przedmiotów codziennego użytku.

Pełna wartość projekt realizowanego przez Instytut Lotnictwa w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 to ponad 37,9 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie przeszło 32,2 mln zł.

Tytuł projektu: Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych

Całkowita wartość projektu: 37 951 200 zł

Kwota dofinansowania: 32 258 520 zł

Beneficjent: Instytut Lotnictwa

Działanie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego dotyczy projektów realizowanych przez jednostki naukowe i szkoły wyższe

Relację filmową z wydarzenia można obejrzeć tutaj

Galeria zdjęć znajduje się tutaj

Wizualizację Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych można obejrzeć  tutaj

Podziel się wpisem