W dniach 17-21 listopada 2014 Dyrektor Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji, Antoni Niepokólczycki, uczestniczył w Polsko-Amerykańskim Tygodniu Innowacji na Zachodnim Wybrzeżu USA.

W wydarzeniu tym wzięło udział prawie 200 polskich uczelni i instytutów badawczych, innowacyjnych firm i instytucji publicznych. Organizatorami przedsięwzięcia były: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Oprócz wielu wizyt w innowacyjnych firmach w Los Angeles i Dolinie Krzemowej, organizatorzy przygotowali konferencje na jednych z najlepszych uczelni na świecie: Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz Uniwersytecie Stanforda. W trakcie tych konferencji, poza prezentacjami dotyczącymi konkretnych dziedzin nauki i techniki, odbyły się dyskusje na temat możliwości polsko-amerykańskiej współpracy jakie dają programy Horyzont 2020 oraz Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Antoni Niepokólczycki uczestniczył w wizytach w firmach: NASA – Jet Propulsion Laboratory oraz Boeing w Los Angeles, a także w NASA i SRI International w Dolinie Krzemowej. Brał również udział w konferencjach na obu uczelniach, a w czasie konferencji na Uniwersytecie Berkeley przedstawił prezentację pt. „A New Method for Flutter Flight Testing”. Metoda ta jest wynikiem zrealizowanego projektu POIG i obecnie stanowi przedmiot postępowania patentowego m.in. w Stanach Zjednoczonych.

Udział Antoniego Niepokólczyckiego w Polsko-Amerykańskim Tygodniu Innowacji sfinansowany został z funduszy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Podziel się wpisem