26 stycznia 2017 roku w Instytucie Lotnictwa odbyło się uroczyste zawarcie porozumienia o współpracy strategicznej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a General Electric. Sygnatariuszy porozumienia reprezentowali Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów, oraz John G. Rice, Wiceprezes GE. Wydarzenie zainaugurowało 25-lecie działalności GE w Polsce.

Do uroczystego podpisania porozumienia o współpracy strategicznej doszło w siedzibie Engineering Design Center – największego w Europie centrum projektowego, będącego wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Lotnictwa i General Electric.

Infrastruktura warszawskiego centrum jest warta ok. 150 mln USD. Od 2000 roku prowadzone są tutaj wspólne projekty dla lotnictwa, a od niedawna – także dla energetyki.

Głównym celem współpracy strategicznej wyrażonym w podpisanym porozumieniu jest zbudowanie trwałego i długofalowego partnerstwa pomiędzy rządem polskim a GE w obszarach zrównoważonej energetyki i lotnictwa.

Obok deklaracji woli bliskiej współpracy, uczestnicy porozumienia wyrazili także zamiar realizowania projektów w zakresie badań i rozwoju z udziałem polskich instytucji edukacyjnych i ośrodków badawczych. GE zadeklarowało chęć do podjęcia działań zapewniających rzeczywisty transfer rozwiązań technologicznych do Polski oraz integrację działań pomiędzy swymi zakładami produkcyjnymi, a krajowymi ośrodkami badań i rozwoju.

Podziel się wpisem