W ramach współpracy Naukowo-Technicznej pomiędzy Instytutem Lotnictwa a Politechniką Świętokrzyską, przeprowadzane były pokazy możliwości zastosowania poduszkowca w ratownictwie, transporcie i pracach badawczych. Pokazy prowadzone były na Wiśle w Sandomierzu. Poduszkowiec został przetransportowany na nowo wybudowane nabrzeże wiślane u podnóża starego miasta. W ciepły słoneczny dzień na przystań przyszło wielu mieszkańców i turystów, uczestników festiwalu „Krzemienia pasiastego”. Obecne były też regionalne i miejscowe media – radio i TV które przeprowadziły relacje z pokazów. Niski poziom wody w Wiśle umożliwił prezentację wszystkich możliwości poduszkowca. Ciekawym testem było przelatywanie nad piaszczystymi łachami  pośrodku koryta rzeki. Podczas krótkiego szkolenia demonstrowane były podstawowe manewry poduszkowca. Najważniejszym elementem zajęć było szczególne uczulenie uczestników na bezpieczeństwo przy pracy na poduszkowcu. Po udanych pokazach  poduszkowiec szczęśliwie powrócił do Instytutu Lotnictwa.

Dr inż. Krzysztof Szafran

Podziel się wpisem