Platforma wielosensorowa QUERCUS.6 zbudowana w ramach projektu HESOFF w Centrum Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa zostanie zaprezentowana i wykorzystana podczas warsztatów FPS COST Action FP1401 GLOBAL WARNING “Fungal taxonomy and fungal identification using traditional (i.e. not molecular) techniques” w Sękocinie Starym pod koniec listopada.

Celem tego typu spotkań jest: utworzenie sieci naukowców z krajów w których z pozyskanych nasion gatunków drzew zagrożonych mogą powstać szkółki lub w których znajdują się ogrody botaniczne, arboreta lub inne plantacje tych gatunków drzew, wypracowanie wspólnych metod monitoringu i sprawozdawczości w identyfikacji szkodników i wypracowanie regulacji ułatwiających zakładanie i pozyskiwanie danych ze szkółek.

Komitet sterujący tym programem składa się z wybitnych naukowców zajmujących się leśnictwem, m.in. dr René Eschen (CABI, Szwajcaria) i prof. Andrea Vannini (Università degli Studi della Tuscia, Włochy). W ramach spotkania w Sękocinie Starym oprócz prezentacji działania Platformy QUERCUS.6 zaprezentowany zostanie temat: „Monitoring of forest stands infected by Phytophthora using aerial and satelite imagery” (Rynkiewicz A., Kotlarz J., Kacprzak M., Nasiłowska S., Rotchimmel K.).

Więcej na stronie: https://www.ibles.pl/en/web/cost/globalwarning

Podziel się wpisem