Instytut Lotnictwa otrzymał dyplom Ambasadora Techniki w dowód uznania i podziękowanie za pomoc, aktywny udział i współorganizację IV Warszawskich Dni Techniki pod hasłem „Warszawa – technika wczoraj, dziś i jutro”.

Dyplom uznania otrzymał również Dyrektor Instytutu Lotnictwa – prof. Witold Wiśniowski oraz dr inż. Wiesław Krzymień za pomoc w organizacji WDT na terenie Instytutu Lotnictwa.

Podziel się wpisem