Instytut Lotnictwa otrzymał pamiątkowy medal oraz dyplom w uznaniu dla działalności na rzecz Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. W tym roku Klub obchodzi 75-lecie swojego istnienia.  

Podziel się wpisem