W Instytucie Lotnictwa wykonano na eksperymentalnym poduszkowcu PRP-560 „Ranger” wstępne próby biopaliwa etanolowego BIO85.
BIO85, reklamowane przez PKN ORLEN jako biopaliwo przyszłości, to specjalna mieszanina benzyny (15%) i bioetanolu (85%), będące aktualnie w ciągłej sprzedaży w cenie 5,70 zł/ litr paliwa. Paliwo to zakupione na stacji PKN Orlen na ulicy Wawelskiej, wyprodukowano wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz.U. 2009 nr 18 poz. 98 Załącznik nr 3).
Poduszkowiec PRP – 560 wyposażony był w jednostkę napędową złożoną z silnika samochodowego 2 l GM DOHC o mocy 130 kM, przekładni pasowej i zespołu wentylatora Multi Wing. Głównym celem zaplanowanego eksperymentu było określenie podstawowych parametrów trakcyjnych poduszkowca obejmujących ciąg, zużycie paliwa, emisję toksycznych związków spalin oraz hałas zewnętrzny i wewnętrzny naszego eksperymentalnego poduszkowca PRP-560..
     Wyniki pierwszych prób na poduszkowcu potwierdziły wcześniejsze nasze prace na silnikach lotniczych „Franklin”, gdzie zastosowano podobne paliwo produkcji niemieckiej CropPower85 produkowane wg normy DIN 51625.
    Nie zauważono istotnych zmian w sile ciągu i parametrach hałasu wytwarzanego przez poduszkowiec. Rozruch i praca silnika były stabilne. Emisja toksycznych składników spalin spalin wydatnie się zmniejszyła.
    Dalsze badania poligonowe będą prowadzone nad Zalewem Zegrzyńskim. Mamy nadzieję, że wyniki tych prób przyczynią się do wsparcia idei biopaliw zmniejszających zanieczyszczenie środowiska naturalnego na ziemi, w wodzie i w powietrzu!
Relację z prób przedstawimy w kolejnych wiadomościach.
Dr inż. Krzysztof SZAFRAN
Dr inż. Zbigniew PĄGOWSKI

 

Podziel się wpisem