W sobotę 12 kwietnia Szkoła Główna Straży Pożarnej zorganizowała dni otwarte na których prezentowany był różnorodny sprzęt wykorzystywany przez Straż Pożarną w akcjach ratowniczych. Wśród nietypowych środków transportu wystawiany był nasz poduszkowiec ratowniczo-patrolowy PRC-600. Władze szkoły oraz zaproszonych gości informowano o możliwościach zastosowania poduszkowca w Straży Pożarnej.

Na poduszkowcu zamontowano maszt teleskopowy do prowadzenia obserwacji. Do masztu powinna być zamontowana głowica obserwacyjna. Wykonane testy z wypożyczoną głowicą dały pozytywne rezultaty – badania przeprowadzono w Instytucie Lotnictwa.

Na naszym stanowisku – na pokładzie poduszkowca – prezentowane były też quadrocoptery. Jest opracowana koncepcja współpracy tych urządzeń z poduszkowcem. Obiekty te mogą być wykorzystane do prowadzenia lokalnej obserwacji w rejonie pracy poduszkowca. Platforma transportowa i kabina umożliwiają zabudowę stanowiska operatora i miejsce do startu quadrocoptera. Taka koncepcja systemu zwiększa zasięg i skuteczność prowadzonych akcji poszukiwawczych.

Pokazy  wykonane przez Strażaków zaznajomiły odwiedzających gości ze sprzętem, który jest na wyposażeniu PSP oraz z propozycjami nowych rozwiązań konstrukcyjnych, które mogą być przydatne w pracy strażaków.

Podziel się wpisem