Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa gościł 24 czerwca 2022 uczestników XVII edycji Krajowego Forum Wiropłatowego. W spotkaniu wzięli udział seniorzy lotnictwa śmigłowcowego, goście zagraniczni z Kanady, Słowacji i Ukrainy, goście krajowi z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, firm wspomagających rozwój techniki wiropłatowej, przedstawiciele instytucji naukowych z Politechniki Lubelskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Lotniczej Akademii Wojskowej oraz reprezentanci Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Instytut występował na wydarzeniu również w nowej roli – Branżowego Punktu Kontaktowego. Uczestnicy Forum mieli okazję spotkać się z ekspertami i skorzystać z ich doświadczenia i wiedzy w zakresie aplikowania do programu unijnego Horyzont Europa w obszarze inteligentnej i czystej mobilności.

Obrady Forum otworzył dyrektor Instytutu, dr inż. Paweł Stężycki. Gospodarzem wydarzenia był profesor Kazimierz Szumański.

Forum było podzielone na pięć sesji obejmujących następujące tematy: bezpieczeństwo i eksploatacja, konstrukcja i materiały, historia wiropłatów oraz napęd elektryczny. Łącznie zaprezentowanych zostało osiemnaście prezentacji.

Wydarzeniu towarzyszyła także prezentacja publikacji wydawanych przez Wydawnictwa Naukowe działające w naszym Instytucie.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes  ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem