6 listopada firma DZ Consulting Sp. z o.o. przeprowadziła kolejne warsztaty z zakresu zarządzania bezpieczeństwem. Spotkanie odbyło się na terenie Instytutu Lotnictwa.

Tegoroczna edycja była poświęcona ocenie zagrożeń, szacowaniu ryzyka oraz planowaniu działań. Potrzebę taką wskazywały obserwacje funkcjonowania SMS-a w organizacjach lotniczych, po jego „ekspresowym” wdrażaniu wiosną tego roku.

Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele ośrodków ATO, portów lotniczych, a także przewoźników. Łącznie w warsztatach wzięło udział 30 osób.

W ramach spotkania uczestnicy zostali podzieleni na grupy i otrzymali opis sytuacji, które były podstawą do identyfikacji zagrożenia lub zagrożeń. Po ich rozpoznaniu przystąpili do opisania tych zagrożeń, oceny i zaplanowania działań niezbędnych do usunięcia zagrożenia, jego łagodzenia oraz  kontrolowania bezpieczeństwa.

Firma DZ Consulting planuje wdrożenie cyklu tego rodzaju spotkań, które będą wpływać na poprawę, jakości bezpieczeństwa w lotnictwie, szczegóły będzie można znaleźć wkrótce na stronie internetowej www.dz-consulting.pl

Podziel się wpisem