Sukcesem zakończyły się międzynarodowe targi przemysłu obronnego w Kielcach dla Instytutu Lotnictwa. W ramach obecności na targach pozyskano partnerów do współpracy naukowo-badawczej oraz zainteresowano ofertą zagranicznych przedstawicieli wojskowych. W tym roku Instytut Lotnictwa prezentował na swoim stoisku m.in. bezzałogowiec ILX-32 „MOSUPS” oraz rakietę eksperymentalną ILR-33 „Bursztyn”.

W ramach targów podpisano umowy z trzema przedsiębiorstwami działającymi w przemyśle obronnym: MESKO S.A, ZPS Gamrat oraz Jakusz Sp. z o.o.

Współpraca pomiędzy Instytutem Lotnictwa, a firmami MESKO S.A. oraz ZPS Gamrat będzie obejmować:

  • uczestnictwo w europejskich programach/projektach badawczych oraz innych inicjatywach,
  • inicjowanie i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowych technologii rakietowych,
  • inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć wdrożeniowych, ukierunkowanych na wykorzystanie nowych, innowacyjnych technologii i rozwiązań,
  • wymianę wiedzy gospodarczej, naukowej, technicznej i technologicznej,
  • szeroko rozumianą działalność edukacyjną, standaryzacyjną i konferencyjną,
  • występowanie o pozyskanie środków z instytucji finansujących prace badawczo-rozwojowe, zarówno krajowych, jak europejskich,
  • publikację materiałów i prac naukowych poświęconych efektom współpracy oraz szeroko rozumiana ich popularyzacja.

Instytut Lotnictwa zaprosił do współpracy także firmę Jakusz Sp. z o.o. przy projekcie „Green bi-propellant apogee rocket engine for future spacecraft (GRACE)”. Projekt ma na celu rozwój, we wczesnej fazie, silnika rakietowego na ciekły ekologiczny materiał pędny przeznaczony do napędu satelitów.

Podziel się wpisem