W dniach 6-7 lipca br. odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca przyczyn, przebiegu i możliwych metod przeciwdziałania skutkom zjawiska zamierania dębów w Europie „European Oak Decline Phenomenon – causes, monitoring and possible mitigation measures”. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Lotnictwa oraz Instytut Badawczy Leśnictwa w ramach realizacji projektu „Ocena wpływu nawozów fosforynowych na stan zdrowotny lasu zobrazowany za pomocą fotowoltaicznego SDL BSP” (HESOFF) współfinansowanego przez Komisję Europejską (LIFE +) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pierwszego dnia uczestnicy konferencji spotkali się w hotelu Novotel Airport w Warszawie, gdzie wysłuchali prezentacji na temat zagrożeń drzewostanów leśnych ze strony inwazyjnych patogenów korzeni Phytophthora, molekularnych metod ich identyfikacji oraz możliwości zapobiegania ich rozprzestrzenianiu.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się w Instytucie Lotnictwa. Uczestnicy konferencji wysłuchali prezentacji na temat działalności Zakładu Teledetekcji, w szczególności zaś na temat projektu HESOFF oraz Centrum Operacyjnego Misji Obserwacyjnych Ziemi (COMOZ) działającego w Instytucie Lotnictwa. Następnie odwiedzili pomieszczenia z aparaturą badawczą wykorzystywane w ramach projektu HESOFF (m.in. kamerę spektralną Quercus) i COMOZ,  a także zobaczyli wystawiony specjalnie na tę okazję – samolot bezzałogowy wykorzystywany do pozyskiwania zdjęć lotniczych. Dodatkową atrakcją była możliwość odwiedzin tuneli aerodynamicznych Instytutu. Następnie goście udali się do siedziby Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, gdzie odbyły się sesje naukowe oraz uroczysta kolacja pożegnalna.

Podziel się wpisem