6 marca 2019 Instytut Lotnictwa gościł uczestników konferencji „Eksploatacja Bezzałogowych Systemów Latających”. W imieniu dyrektora Instytutu Lotnictwa uczestników powitał dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych, Leszek Loroch. Spotkanie ekspertów otworzyła Małgorzata Darowska – Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. BSL.

Tematyka konferencji oscylowała wokół nowych regulacji unijnych dot. operacji BVLOS i lotów automatycznych, tematyki U-space, certyfikacji,  testów technologii BSL oraz wsparcia rozwoju kadr.

W spotkaniu wzięli udział eksperci najważniejszych polskich instytucji związanych z branżą bezzałogową i lotniczą: Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Politechniki Warszawskiej, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, WB Electronics, JSW Innowacje, MSP, Eurotech Sp. z o.o., CNBOP PIB, Urzędu Dozoru Technicznego, Robot Aviation, Hawk-e, Fundacji „Instytut MikroMakro”, Stowarzyszenia Bezzałogowe Systemy Latające oraz Stowarzyszenia Młodych Inżynierów Lotniczych.

W konferencji wzięło udział niemal 200 uczestników. Wśród prelegentów konferencji było również dwóch przedstawicieli Instytutu Lotnictwa. W głównym panelu dyskusyjnym poświęconym certyfikacji BSL udział wziął Mariusz Krawczyk – Kierownik Zakładu Awioniki, natomiast w sesji „Testy technologii BSL” prezentację na temat badania systemu UTM w Newadzie wygłosił Tomasz Pogorzelski z Centrum Transportu i Konwersji Energii.

Organizatorami konferencji były następujące instytucje: Ministerstwo Infrastruktury, Instytut Lotnictwa, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Warszawska oraz Stowarzyszenie Bezzałogowe Systemy Latające.

Aktualizacja:

Prezentacje wygłoszone podczas konferencji są dostępne pod tym linkiem.

Podziel się wpisem