W dniu 19 lutego 2014 r. w Instytucie Lotnictwa odbył się dzień informacyjny pierwszych konkursów „Smart, green and integrated transport” programu Horizon 2020. Spotkanie zorganizował Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia doświadczeń Instytutu Lotnictwa w Programach Ramowych w obszarze aeronautyki i transportu lotniczego. Prezentacji z ramienia Instytutu dokonał inż. Jerzy Żółtak.

Swoje prezentacje przygotowali także przedstawiciele Krajowego Punktu Konsultacyjnego.

Na temat założeń oraz zasadach składania wniosków w konkursach obszaru Transport opowiadał Mikołaj Pyczak.

Tematykę transportu lotniczego w programie prac na lata 2014-2015 przybliżył Zbigniew Turek.

Następne wystąpienie dotyczyło zasad uczestnictwa (w tym finansowych) i udostępniania wyników badań. Prezentację przygotowała Barbara Trammer.

Na spotkaniu obecny był także przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Armen Jaworski, który omawiał założenia Programu Clean Sky 2.

Spotkanie Info Day Horizon 2020 zgromadziło ponad 40 uczestników. Prezentowane przez wykładowców zagadnienia stanowiły istotne uzupełnienie dotychczasowej wiedzy na temat Programu Horizon 2020.

Podziel się wpisem