W dniach 30-31 maja 2017 w Columbus w stanie Ohio, USA odbyła się 17. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii.

Konferencja ta, współorganizowana przez Instytut Lotnictwa i Ohio State University, zrzesza przedstawicieli świata nauki, przemysłu oraz rządów obu krajów. W tym roku konferencję otworzył minister Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych było reprezentowane przez  Grzegorza Kozłowskiego, dyrektora Departamentu Ameryki, który wygłosił referat nt. sytuacji polityczno-obronnej naszego kraju.

Konferencja była podzielona na sześć paneli tematycznych: Postępy w technologiach lotniczych, Zaawansowane metody produkcji, Napędy elektryczne, Rozwój kadry inżynierów lotniczych, Obronność oraz Technologie kosmiczne.

W imieniu Instytutu Lotnictwa referaty wygłosili: dyrektor Instytutu Lotnictwa, prof. Witold Wiśniowski, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa prof. Roman Domański, prof. Piotr Wolański, dyrektor Centrum Transportu i Konwersji Energii, mgr inż. Sylwestra Wyka, kierownik Zakładu Aerodynamiki, dr inż. Mikołaj Jarkowski, kierownik Laboratorium Badań Kompozytowych, mgr inż. Małgorzata Zalewska oraz szef Grupy Badawczej ds. Napędów Turbo-elektrycznych, dr inż. Borys Łukasik.

Podczas konferencji dr inż. Borys Łukasik otrzymał dyplom z rąk profesora Meyera Benzakeina z Ohio State University z okazji obronienia jako pierwszy doktoratu prowadzonego w ramach wspólnego programu Instytutu Lotnictwa i Ohio State University.

Prezes General Electric Company Polska, Marian Lubieniecki reprezentował firmę General Electric w Polsce.

Politechnika Warszawska była reprezentowana przez dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (MEiL) prof. Janusza Frączka oraz poprzedniego dziekana MEiL prof. Jerzego Banaszka.

Gośćmi i prelegentami ze strony amerykańskiej byli wybitni profesorowie i specjaliści z Ohio State University, University of Cincinnati, National Aeronautics and Space Administration (NASA Glenn Research Center), GE Aviation, Pratt & Whitney, Zin Technologies, i innych.

Referaty na konferencji cechowały się wysokim, merytorycznym poziomem, i będą opublikowane w 11. tomie Journal of Polish-American Science and Technology. Uczestnicy usłyszeli zapowiedź kolejnej, osiemnastej konferencji, która odbędzie się w maju 2018 roku, tym razem w Instytucie Lotnictwa w Warszawie.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podziel się wpisem