Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa wydały nową pozycję w serii „Biblioteka Naukowa”. Wszystkich zainteresowanych tematyką zapraszamy do zapoznania się z książką prof. dr. hab. inż. Macieja Bossaka pt. „Podstawy rachunku tensorowego we współrzędnych kartezjańskich”.

Rachunek tensorowy będący uogólnieniem rachunku wektorowego znajduje różnorodne zastosowania w matematyce, fizyce i technice. Dzięki niemu można uprościć i skrócić zapisy skomplikowanych operacji i relacji matematycznych oraz formułować w sposób zwarty i przejrzysty za pomocą wielkości tensorowych zależności (równania, nierówności) na przykład prawa fizyki w postaci niezależnej od przyjętego układu współrzędnych.

Podstawy rachunku tensorowego i związanych z nim zapisów symbolicznego i wskaźnikowego zostały przedstawione w odniesieniu do układów współrzędnych kartezjańskich.

Zapoznanie się z nimi powinno czytelnikowi publikacji naukowych ułatwić ich czytanie i zrozumienie.

Książka jest dostępna w sklepie internetowym pod tym adresem.

Podziel się wpisem