Podstawy rachunku tensorowego we współrzędnych krzywoliniowych

0

Ukazała się kolejna książka profesora Macieja Bossaka poświęcona rachunkowi tensorowemu. Zapraszamy do zakupu i lektury!

Rachunek tensorowy będący uogólnieniem rachunku wektorowego znajduje różnorodne zastosowania w matematyce, fizyce i technice. Dzięki niemu można uprościć i skrócić zapisy skomplikowanych operacji i relacji matematycznych oraz formułować w sposób zwarty i przejrzysty za pomocą wielkości tensorowych zależności (równania, nierówności) na przykład prawa fizyki w postaci niezależnej od przyjętego układu współrzędnych.

Podstawy rachunku tensorowego i związanych z nim zapisów symbolicznego i wskaźnikowego zostały przedstawione w odniesieniu do układów współrzędnych krzywoliniowych.

Zapoznanie się z nimi powinno czytelnikowi publikacji naukowych ułatwić ich czytanie i zrozumienie.

Książkę można nabyć w sklepie online.

Poprzednia publikacja profesora Macieja Bossaka pt. „Podstawy rachunku tensorowego we współrzędnych kartezjańskich” również do nabycia w sklepie online pod tym adresem.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 14 lutego 2017 o 11:05:37 [aktualna wersja] przez Joanna Pieniążek
  • 14 lutego 2017 o 11:05:37 przez Joanna Pieniążek
  • 14 lutego 2017 o 11:03:49 przez Joanna Pieniążek