20 czerwca 2012 roku podczas Polsko-Amerykańskiego Szczytu Gospodarczego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie została podpisana trójstronna umowa o współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem Stanowym w Ohio, Politechniką Warszawską i Instytutem Lotnictwa w Warszawie. Uniwersytet Stanowy reprezentował Prorektor Geoffrey S. Chatas, Politechnikę Warszawską w imieniu Rektora Włodzimierza Kurnika prof. Władysław Wieczorek – Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Studenckich a Instytut Lotnictwa dyrektor prof. nadzw. dr hab. inż.Witold Wiśniowski. Podczas podpisywania umowy obecny był Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Rebecca M. Blank – Pełniąca Obowiązki Sekretarza Handlu USA, Francisco J. Sanchez – Zastępca Sekretarza Handlu USA, Ilona Antoniszyn-Klik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Michael C. Camuñez – Asystent Sekretarza Handlu USA oraz Lee A. Feinstein – Ambasador USA w Polsce .

Umowa jest ukoronowaniem dwunastoletniej współpracy polsko-amerykańskiej w zakresie nauki i technologii. Jest też wynikiem organizowanych przez Instytut Lotnictwa dwunastu polsko-amerykańskich konferencji, które zawsze gromadzą najwybitniejszych przedstawicieli nauki polskiej i amerykańskiej, członków akademii nauk oraz rządów obu krajów.

Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie studiów magisterskich, podyplomowych, doktorskich i postdoktorskich, wymiana naukowców i studentów. Porozumienie obejmuje także prowadzenie wspólnych projektów z zakresu kompetencji sygnatariuszy, w szczególności technologii kosmicznych oraz interdyscyplinarnych obszarów aktywności badawczej. Celem wspólnych działań jest między innymi stworzenie elitarnych programów i studiów w celu zapewnienia rozwoju najwyżej kwalifikowanych kadr technicznych oraz wzajemne wykorzystanie doświadczeń i umiejętności. Programy badań i studiów dotyczyć będą przede wszystkim Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Ale korzyści przyniosą wszystkim studentom i pracownikom naukowym Politechniki, uniwersytetu w Ohio oraz Instytutu Lotnictwa.

Instytut Lotnictwa udostępniać będzie doskonale wyposażone laboratoria dla realizacji prac badawczych, w tym doktorskich w obszarze polsko-amerykańskiej współpracy.  Służyć to będzie prowadzeniu wspólnych projektów, które znajdą zastosowanie w polskiej gospodarce.

Pierwsze działania wynikające z podpisanej umowy rozpoczną się już jesienią tego roku.

Na zdjęciu ceremonia podpisania umowy: (od lewej) Lee A. Feinstein – Ambasador USA w Polsce; Michael C. Camuñez – Asystent Sekretarza Handlu USA; Francisco Sánchez – Podsekretarz Stanu ds. Handlu Zagranicznego w Amerykańskim Departamencie Handlu; Rebecca M. Blank – Pełniąca Obowiązki Sekretarza Handlu USA;  prof. Władysław Wieczorek – Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Studenckich; prof. nadzw. dr hab. inż.Witold Wiśniowski – Dyrektor Instytutu Lotnictwa; Waldemar Pawlak – Wicepremier, Minister Gospodarki; Ilona Antoniszyn-Klik – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki.

 

 

 

 

Podziel się wpisem