Signatory of Agreement Mikolaj Kulik, Ph.D., Rector of National Aviation in Kiev

Prorektor ds. naukowo-badawczych Narodowego Uniwersytetu Lotniczego, prof. dr inż. Vołodymir KharchenkoW dniu 05 marca 2012 roku w Instytucie Lotnictwa zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy Narodowego Uniwersytetu Lotniczego na Ukrainie z Instytutem Lotnictwa.

Porozumienie zawiera deklarację działań zmierzających do rozwoju i pogłębiania współpracy przy rozwiązywaniu zadań z zakresu postępu naukowo-technicznego i prac naukowo-badawczych w obu instytucjach.

Z-ca Dyrektora ds. Komercjalizacji, mgr inż. Marcin Gawroński oraz Prorektor ds. naukowo-badawczych Narodowego Uniwersytetu Lotniczego prof. dr inż. Vołodymir KharchenkoW ramach umowy strony porozumienia przewidują prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, m.in.: organizację długoterminowych projektów, prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich rezultatów, wymianę uczonych, studentów, zapewnienie ogólnych prac badawczych oraz wymianę doświadczeń.

Od lewej: dr hab. inż. Cezary Galiński, mgr inż. Marcin Gawroński, prof. dr inż. Vołodymir Kharchenko, dr inż. Krzysztof Szafran.

Podziel się wpisem