8 października Instytut Lotnictwa oraz General Electric Company Polska zostały sygnatariuszami Karty Różnorodności. Podpisy pod dokumentem złożyli Profesor Witold Wiśniowski – Dyrektor Instytutu Lotnictwa oraz Magdalena Nizik – Prezes Zarządu General Electric Company Polska. Inicjatorem powstania Karty Różnorodności w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W spotkaniu związanym z podpisaniem Karty Różnorodności uczestniczyła przedstawicielka Forum Odpowiedzialnego Biznesu – pani Ewa Leśnowolska. Uczestnikom spotkania zostały przedstawione cele i korzyści, jakie daje podpisanie Karty Różnorodności. Są to m.in.: wdrożenie polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: rekrutacji, dostępu do szkoleń i awansów, wynagrodzeń, godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym oraz ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem. Ponadto, sygnatariusze Karty są zobowiązani do edukowania wszystkich pracowników, w szczególności kadry zarządzającej, w celu podnoszenia świadomości i wiedzy na temat przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi.

Karta Różnorodności jest pisemną deklaracją, podpisywaną przez pracodawcę, który zobowiązuje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość organizacji do zaangażowania się w te działania.

Pracownicy Instytutu Lotnictwa oraz General Electric Company Polska włączyli się w akcję promowania różnorodności poprzez złożenie podpisów poparcia dla Karty Różnorodności na specjalnie przygotowanej tablicy oraz zaznaczenie miejsc, które odwiedzili. Swoje flagi mogli przytwierdzić do ogromnej kuli ziemskiej.

Dodatkowo, każdy z pracowników otrzymał garść krówek z logo Karty Różnorodności oraz napój wieloowocowy, na którego etykiecie zamieszczono cytaty znanych osób na temat różnorodności.

Karta Różnorodności – zobowiązania

Podziel się wpisem