27 kwietnia 2017 roku Engineering Design Center (EDC), pion Instytutu Lotnictwa w Warszawie będzie gościć przedstawicieli środowisk rządowych, naukowych i biznesowych podczas konferencji „Perspektywy przemysłu naftowo-gazowego do roku 2025”. Na spotkanie został zaproszony wicepremier Mateusz Morawiecki. Konferencja ma na celu omówienie wyzwań stojących przed przemysłem wydobycia, przesyłu i przetwórstwa ropy i gazu w dzisiejszym świecie ciągłych zmian, z perspektywy zarówno przedstawicieli firm z rynku Oil & Gas, jak i instytucji je wspierających.

W czasie konferencji goście będą mogli podzielić się doświadczeniami z przedstawicielami licznych przedsiębiorstw przemysłu naftowo-gazowego z tej części Europy oraz poszerzyć wiedzę na temat trendów technologicznych oraz wyzwań, jakie przynosi rynek XXI wieku. Konferencję otworzą wystąpienia przedstawicieli administracji rządowej oraz firmy General Electric dotykające kwestii kooperacji pomiędzy środowiskami rządowymi i biznesowymi na rynku przemysłu naftowo-gazowego, po którym będzie można wysłuchać panelu dyskusyjnego na temat kluczowych wyzwań technologicznych stojących przed przemysłem naftowo-gazowym. Popołudnie wypełnią sesje naukowo-technologiczne w trzech blokach tematycznych: „Cyfrowa rewolucja”, „Innowacyjne technologie” oraz „Wyzwania ekonomiczne i ekologiczne”.

Konferencja będzie okazją do świętowania dziesiątej rocznicy powstania zespołu Oil & Gas w Engineering Design Center, wspólnym przedsięwzięciu Instytutu Lotnictwa i General Electric. Zespół O&G powstał w EDC w 2007 roku i jest kluczową częścią tego największego w Europie centrum projektowego, zatrudniającego 2000 osób, w tym 1800 inżynierów. Inżynierowie z zespołu O&G projektują, testują, a także wspierają produkcję i serwisują instalacje pracujące na dnie morza służące do wydobycia ropy i gazu. Wśród innych urządzeń, nad którymi pracuje zespół w EDC, wymienić należy turbiny przemysłowe o mocach od kilku do kilkudziesięciu MW – w szczególności 5, 12 i 16 MW, które znajdują zastosowanie w stacjach przepompowni gazu, na rurociągach oraz przy produkcji energii elektrycznej oraz sprężarki używane w sieciach gazowych i w przemyśle rafineryjnym, chemicznym i petrochemicznym.

Konferencja jest również częścią obchodów 25-lecia obecności GE w Polsce.

Podziel się wpisem