Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin objął patronatem  „9. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych”. Wydarzenie organizowane przez Instytut Lotnictwa odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2018 roku.

Forum  stwarza nie tylko okazję do wymiany poglądów i bezpośredniego spotkania z wiodącymi naukowcami z  kraju i zagranicy, ale przede wszystkim stwarza możliwość poznania aktualnych trendów, nowych narzędzi i tym samym podniesienia wiedzy z zakresu marketingu instytucji naukowych i badawczych.

Forum skierowane jest do: profesorów i wykładowców akademickich, pracowników działów marketingu instytucji naukowych i badawczych, uczelni, przedsiębiorstw, parków technologicznych, członków organizacji związanych z marketingiem, ekspertów i menadżerów zajmujących się marketingiem, studentów oraz każdej innej osoby zainteresowanej tematem Forum.

Więcej informacji pod adresem: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/minib/.

Podziel się wpisem