Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, objęła patronatem honorowym 6. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych. 

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2015 roku. Organizatorem konferencji jest Instytut Lotnictwa.

Zarys programu 6. Forum MINIB.

Podziel się wpisem