Stowarzyszenie European Research Establishments in Aeronautics (EREA) istnieje od 1994 roku i jest największą, najbardziej wpływową i rozpoznawalną w Europie organizacją zrzeszającą badaczy i naukowców z dziedziny aeronautyki. W jej skład wchodzi 15 najważniejszych instytutów badawczych z Europy. EREA zrzesza grupy ekspertów z dziedzin aerodynamiki, materiałów i struktur, mechaniki lotu, napędu, akustyki, awioniki, testów w locie, modelingu i symulacji, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, portów lotniczych i wielu in.

EREA jest organizacją non-profit i ma na celu promocję wspólnych interesów zrzeszonych członków, zwiększenie współpracy pomiędzy członkami stowarzyszenia, większą integrację ich działań w zakresie lotnictwa cywilnego i wojskowego oraz w badaniach przestrzeni kosmicznej, a także intensyfikację współpracy EREA z innymi podmiotami z dziedziny aeronautyki – przemysłem i środowiskiem akademickim. Działania i projekty badawczo-rozwojowe EREA prowadzone są w większości na 4-6 poziomach gotowości technologicznej (TRL).

EREA jest też pomysłodawcą i realizatorem projektu Future Sky, który jest odpowiedzią na założenia i cele postawione przez ACARE (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe) w Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) zawartej w dokumencie Flight Path 2050.

Zrzeszone w EREA instytuty biorą tez udział w wielu projektach finansowanych przez UE, tj. JTIs Clean Sky lub SESAR.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa jest członkiem EREA od blisko 10 lat. Pracownicy Instytutu posiadają swych reprezentantów w grupach roboczych EREA: ARG (Aviation Research Group) i SRG (Security Research Group), Future Sky Group, Security for Aviation Group, w Radzie Nadzorczej EREA oraz EREA Executive Secretariat.

W styczniu 2022, na dwuletnią kadencję przewodniczącego zarządu EREA został wybrany dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, dr inż. Paweł Stężycki.

Dowiedz się więcej: www.erea.org.