2 lipca 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji w sprawie konkursu związanego z dofinansowaniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Na posiedzeniu rozstrzygnięto konkurs ogłoszony 12 czerwca przez Dyrektora Instytutu Lotnictwa na sfinansowanie kosztów aktywności naukowej pracowników ILot. Zgłaszane mogły być w szczególności przewody doktorskie, publikacje w wydawnictwach z Listy Filadelfijskiej, publikacje w wydawnictwach krajowych zaliczanych do punktacji stosowanej w ocenie parametrycznej instytutów badawczych, referaty wygłaszane na konferencjach krajowych i zagranicznych.

   Laureatkami konkursu zostały:

  • Elżbieta Gadalińska za referat na XL Szkole Inżynierii Materiałowej oraz za udział w XXV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego
  • Katarzyna Grzegorczyk za referat na 2nd EASN Associacion Workshop on Flight Physics and Propulsion
  • Anna Mazur za referat na konferencji READ’2012 oraz udział w RTO-AVT-209 Worhshop
  • Anna Osmęda za referat na konferencji READ’2012
  • Marta Rojek, której przyznano pokrycie kosztów związanych z otwarciem przewodu doktorskiego na Narodowym Uniwersytecie Lotniczym w Kijowie

Wśród laureatów konkursu nie ma ani jednego mężczyzny. Czyżby wkrótce panie miały rządzić Instytutem Lotnictwa?

 

 

Podziel się wpisem