Instytut Lotnictwa podpisał „Pakt dla Horyzontu 2020”.  Jednostki badawcze zobowiązują się w nim do działań na rzecz szerokiego udziału w konkursach Horyzontu 2020, a resort nauki do premiowania naukowców ubiegających się o europejskie granty.

Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Europie. Jego budżet na lata 2014-2020 wyniesie prawie 80 mld euro. Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska zaapelowała o podpisywanie paktu przez naukowców w liście wysłanym na początku czerwca br. do rektorów uczelni, dyrektorów instytutów badawczych oraz Polskiej Akademii Nauk.

Instytut Lotnictwa zobowiązał się do wspierania pracowników naukowych starających się o finansowanie z Horyzontu 2020. Aktywność w tym zakresie będzie uwzględniania w procesie oceny i awansu. Zadeklarowano również chęć budowania optymalnych warunków do przyjmowania w swoich strukturach projektów badawczych finansowanych w ramach Horyzontu 2020, a uzyskanych za granicą.

Pakt dla Horyzontu 2020

Lista sygnatariuszy paktu

Podziel się wpisem