Realizacja programu inwestycyjnego Instytutu Lotnictwa w Warszawie nie traci tempa. 28 września 2011 roku otwarto kolejną inwestycję – Centrum Projektów i Analiz Konstrukcji, w którym pracę znajdzie 150 młodych inżynierów. Uroczystego otwarcia dokonał Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.

W środę 28 września 2011 roku oficjalnie otwarto i oddano do użytku Centrum Projektów i Analiz Konstrukcji – najnowszą inwestycję Instytutu Lotnictwa. Oficjalnego otwarcia centrum dokonał Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz dyrektor Instytutu Lotnictwa, Witold Wiśniowski. W uroczystości wzięła udział również dyrektor zarządzająca GE EDC Polska, Magdalena Nizik jak również przedstawiciele Instytutu Lotnictwa, reprezentanci środowiska naukowego i administracji państwowej.

Pierwszą część uroczystości otwarcia rozpoczął dyrektor Instytutu Lotnictwa, Witold Wiśniowski, który powitał wszystkich gości. Krótkim przemówieniem uczcił otwarcie nowego budynku także Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik. Po uroczystym przecięciu wstęgi zaproszeni goście zwiedzili nowy budynek oraz obejrzeli prezentację „Nietypowa droga do sukcesu” przedstawiającą 85-letnią historię Instytutu Lotnictwa oraz najnowsze osiągnięcia naukowe, inwestycyjne i rozwojowe.

Centrum Projektów i Analiz Konstrukcji wykorzystywane będzie przez Engineering Design Center, ośrodek inżynierski utworzony w ramach współpracy General Electric z Instytutem Lotnictwa. Jest to inwestycja sięgająca 20 mln zł. Wyposażenie centrum stanowią najwyższej klasy urządzenia badawcze umożliwiające wszechstronne analizy materiałowe. W tym szczególnym, jubileuszowym roku na terenie Instytutu Lotnictwa wybudowano trzy i zmodernizowano pięć budynków. Infrastruktura Instytutu zwiększyła się również o parking dla pracowników na ok. 300 miejsc. Ale to nie koniec inwestycji. Pod koniec przyszłego roku oddany do użytku zostanie kolejny budynek biurowy, w którym pracę znajdzie 120 inżynierów. Dzięki nowym miejscom pracy, które tworzone są dzięki Instytutowi Lotnictwa oraz General Electric młoda kadra inżynierska przekształca nowatorskie pomysły w najnowocześniejsze produkty i usługi – powiedział dr inż. Witold Wiśniowski, dyrektor Instytutu Lotnictwa.

Instytut Lotnictwa na warszawskim Okęciu specjalizuje się w świadczeniu najwyższej jakości usług na międzynarodowych rynku badań. W chwili obecnej Instytut Lotnictwa zatrudnia ponad 1500 wykwalifikowanych inżynierów. Wykorzystując swoją wiedzę mają oni możliwość opracowania projektów, które są wykorzystywane na całym świecie.

Instytut Lotnictwa świadczy usługi w takich dziedzinach jak: aerodynamika, projektowanie i badania struktur lotniczych, osprzęt lotniczy, napędy. Ważny aspekt działalności stanowią również intensywne wdrożenia nowych dziedzin, takich jak: komputerowe wspomaganie projektowania, nowe techniki badania materiałów, projektowanie systemów adaptacyjnych, zastosowania mikro- i nanotechnologii, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii wykorzystanie technologii lotniczych w medycynie i ochronie zdrowia czy lotniczy transport lokalny.

Obecnie Instytut Lotnictwa realizuje szereg projektów innowacyjnych i badawczych wraz z międzynarodowymi partnerami. Badania finansowane są ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach 7 Programu Ramowego oraz ze środków własnych. Do projektów realizowanych w ramach POIG zaliczyć można: Silnik turbinowy
z detonacyjną komorą spalania, Technologia wdrożenia do praktyki gospodarczej nowego typu wiropłatowego statku powietrznego, Opracowanie technologii badań odporności na uszkodzenia lotniczych i kosmicznych kompozytowych struktur nośnych, Sieciowe Laboratorium Badań Flatterowych-Opracowanie metod szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie”.  www.ilot.edu.pl

Engineering Design Center zostało utworzone w kwietniu 2000 r. na mocy porozumienia pomiędzy działem silników lotniczych General Electric (GE Aircraft Engines) oraz Instytutem Lotnictwa. EDC jest jedną z kilku globalnych placówek GE, która współpracuje z takimi biznesami GE jak GE Aviation, GE Energy, GE Oil&Gas czy GE Rail. Od początku swojego istnienia Engineering Design Center rozwija się niezwykle dynamicznie. Inżynierowie pracujący w EDC zajmują się m.in. projektowaniem i udoskonalaniem części zespołów silników lotniczych, turbinowych napędów statków, turbin gazowych dużej mocy, turbin parowych. Poza tym prowadzone są prace projektowe, analizy, a także obsługa serwisowa urządzeń wykorzystywanych w przemyśle naftowym i chemicznym. www.edcpolska.pl

Podziel się wpisem