05 maja 2009 odbyło się oficjalne otwarcie nowego laboratorium materiałoznawstwa Instytutu Lotnictwa. W związku z dynamicznym rozwojem zespołów materiałowych pionu Engineering Design Center (EDC) Instytutu Lotnictwa laboratorium zostało przeniesione do wyremontowanego i zaadoptowanego budynku „L”.
Laboratorium zaczęło działać w  roku 2005 – mieściło się w budynku CD, gdzie początkowo pracowało troje inżynierów. Laboratorium pracowało w obszarze  badań materiałograficznych w przemyśle lotniczym, a stopniowo zakres badań rozszerzał się na inne dziedziny przemysłu. Obecnie w laboratorium pracuje dziewiętnastu inżynierów materiałowych, z czego dziewięciu w stopniu doktora. Wyposażenie stanowisk pracy zostało w latach 2008 – 2009 zmodernizowane i obecnie jest to jedno z  najlepiej wyposażonych laboratoriów w Polsce.
Otwarcia nowego laboratorium dokonał Dyrektor Instytutu Lotnictwa dr inż. Witold Wiśniowski przy udziale zaproszonych gości – pana Romana Adamczyka, Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Gospodarki oraz pani Magdaleny Nizik, Dyrektor Zarządzającej GE Company Polska Oddział EDC.
Laboratorium materiałoznawstwa powstało w wyniku rosnących potrzeb Pionu EDC, powstałego w wyniku porozumienia Instytutu Lotnictwa i General Electric. Laboratorium od początku było poświęcone badaniom materiałograficznym w przemyśle lotniczym. Laboratorium w ciągu ostatnich lat zostało wyposażone w światowej klasy urządzenia badawczo pomiarowe oraz nowoczesny sprzęt do przygotowania próbek do badań. Inżynierowie mają w laboratorium do dyspozycje dwa mikroskopy skaningowe Jeol i Zeiss wyposażone w detektory EDS (Energy Dispersive Spectrometry), umożliwiające wykonywania zdjęć wysokiej jakości oraz analizy składu chemicznego w mikroobszarach. W roku 2009 Instytut zakupił także nowe mikroskopy optyczne – Zeiss axioobserver – nowoczesny mikroskop metalograficzny oraz dwa mikroskopy japońskiej firmy Keyence – stereoskopowy i konfokalny. Mikroskop stereoskopowy Keyenca jest wyposażony w szereg obiektywów i końcówek endoskopowych umożliwiających wykonywania zdjęć bez konieczności demontażu i wycinania próbek. Mikroskop konfokalny jest wyposażony w niebieski laser umożliwiający wykonywanie zdjęć przy powiększeniach do 3000 razy przy użyciu układów optycznych. Dodatkowo mikroskop ten mierzy profile i parametry chropowatości powierzchni.
Badania wytrzymałościowe wykonywane są na uniwersalnych twardościomierzach typu Vickers i Rockwell. W 2009 roku Instytut zakupił nowy mikrotwardościomierz Duramin 20D, którego zadaniem jest rozwinięcie możliwości pomiaru mikrotwardości realizowanych do tej pory przez mikrotwardościomierz Zwick. Nowy twardościomierz ma możliwość wykonywania pomiarów metodą Vickersa w szerokim zakresie obciążeń od 10 gram do 2000 gram (HV0,01; HV2), z wykorzystaniem funkcji automatycznego pomiaru i autofokusa. Laboratorium wykonuje także analizy składu chemicznego przy pomocy spektrometru emisyjnego a także badania nieniszczące. Dwóch pracowników laboratorium uzyskało certyfikacje w zakresie badań nieniszczących: fluorescencyjnych, magnetycznych i ultradźwiękowych. Część warsztatowo przygotowawcza laboratorium jest również wyposażona w nowoczesny sprzęt taki jak: przecinarka laboratoryjna i piła precyzyjna, urządzenia do inkludowania próbek metodą na gorąco i na zimno, szlifierko polerki do wykonywania zgładów metalograficznych. Laboratorium posiada oddzielne stanowisko chemiczne, w którym wykonywane są prace z odczynnikami trawiącymi.
Rozwój laboratorium stale postępuje i planowane są zarówno dalsze zakupy wyposażenia, jak i adaptacja kolejnego budynku w związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na badania.
Podziel się wpisem